Garofalo stelt zijn zijn eerste duurzaamheidsrapport voor
26-07-2021

Garofalo stelt zijn zijn eerste duurzaamheidsrapport voor

Het bedrijf zet een belangrijke stap door te informeren hoe duurzaamheid en de activiteit van de historische pastafabriek in Gragnano hand in hand gaan.

De pastafabriek Garofalo kondigt trots de publicatie aan van haar eerste duurzaamheidsrapport, opgesteld in samenwerking met Lifegate, in overeenstemming met de “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”, gedefinieerd in 2016 door het Global Reporting Initiative (GRI), de meest wijdverbreide internationale referentie die de ontwikkeling van vrijwillige rapportage van economische, ecologische en sociale prestaties bevordert.
Het rapport is het tweede in de geschiedenis van het bedrijf. dat ervoor koos om de editie van 2019 te gebruiken als een moment van intern bewustzijn van alle sterke en zwakke punten. Na het behandelen van de meest relevante kwesties die voortvloeiden uit de eerste beoordeling werd vervolgens besloten het rapport van 2020 openbaar te maken.
2020 was een buitengewoon jaar dat ons allemaal heeft getekend. En in dit specifieke jaar hebben we besloten om ons eerste duurzaamheidsrapport te publiceren, dat op een specifieke manier een uitdaging voor onszelf is: op grond van de waarden die ons reeds vanaf de oorsprong onderscheiden, namelijk kwaliteit, innovatie, transparantie, respect voor diversiteit en passie, wilden we met concrete daden reageren op de verzoeken van onze consumenten, die steeds bewuster zijn en meer aandacht richten op wat ze op tafel brengen”, vertelt Massimo Menna, Managing Director van pastafabriek Garofalo. „dit is in overeenstemming met onze dagelijkse inzet om een unieke en onmiskenbare pasta op de tafel van onze consumenten te brengen.”

Door middel van een proces van materialiteitsanalyse, die het mogelijk maakte om de meest relevante duurzaamheidsproblemen voor Garofalo en zijn stakeholders te vinden, werden de drie belangrijkste actiegebieden voor de duurzaamheid van Garofalo geïdentificeerd:
– Veilige en hoogwaardige producten, dankzij een grondstof van de hoogste kwaliteit, die met de grootst mogelijke zorg wordt geselecteerd, gevolgd en in elke fase van de verwerking gecontroleerd, volgens een productieproces dat voortbouwt op antieke ervaringen, het resultaat van continu onderzoek en een originele interpretatie van smaak.
Centraliteit van mensen in termen van een voortdurende toewijding aan de eigen werknemers, die het met hun toewijding mogelijk maken elke dag de activiteiten in overeenstemming met de bedrijfswaarden uit te voeren, en een grote aandacht voor de gemeenschap, waarmee de pastafabriek voortdurend in dialoog staat om relaties van duurzame waarde te creëren.
Respect voor het milieu, van waaruit de pastafabriek zijn essentiële grondstoffen haalt, door de toewijding om de milieueffecten te verminderen, door aandacht te besteden aan energieverbruik, emissies, gebruikte materialen en een deugdzaam afvalbeheer.

GAROFALO, HOE HET MOET

Voor Garofalo wordt de aandacht voor kwaliteit, traceerbaarheid en voedselveiligheid weerspiegeld in voortdurende controles op producten en processen, zowel in de eigen fabriek als bij leveranciers. Een aandacht die wordt uitgedrukt door informatie- en bewustmakingsactiviteiten naar de consumenten via een transparantieproject dat in 2018 met de site “comesifagarofalo.it” is gelanceerd.
Het griesmeel, waarvan Garofalo de pasta maakt, wordt geleverd door molens die niet alleen garant staan voor kwaliteit, maar zich ook zo dicht mogelijk in de buurt bevinden om het transport efficiënter te maken en de impact op het milieu te beperken. Bovendien heeft Garofalo in 2020 een opslagfaciliteit met silo’s in Apulië gebouwd, die een betere selectie van hoogwaardige partijen Italiaanse tarwe mogelijk zal maken. Vandaag de dag concentreert het grondstoffenvoorzieningsbeleid zich vooral op granen uit Italië en Arizona, de twee geografische gebieden die op dit moment de kwaliteit Garofalo, het respect voor het milieu en de hoogste niveaus van voedselveiligheid garanderen.
Maar Garofalo geeft voor al zijn activiteiten de voorkeur aan de beste Italiaanse producenten die zo dicht mogelijk bij de productie liggen: in 2020 vertegenwoordigden de Italiaanse leveranciers maar liefst 89.1% (tegen 85.3% in 2019) van de totale inkoop, met ongeveer 15% van de leveranciers uit de regio Campanië.

DE PERSONEN

Garofalo heeft zich altijd ervoor ingezet alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid op de werkplek te garanderen, een inclusieve omgeving te bevorderen (Garofalo was de afgelopen 2 jaar een van de 20 finalisten bij de prijs Diversity & Inclusion Brand Award) en de balans tussen werk en leven aan te moedigen.
Op 31 december 2020 had Garofalo 215 medewerkers, een stijging van 6.4% ten opzichte van 2019, dankzij de voortdurende groei van het bedrijf. Er zijn 32 vrouwen werkzaam bij Garofalo, wat overeenkomt met 14.9% van de beroepsbevolking (+33.3% ten opzichte van 2019) en die ook belangrijke functies bekleden zoals managers in het laboratorium en in de productie, hoewel deze sectoren historisch door mannen gedomineerd werden.
Ondanks het moeilijke jaar zijn in 2020 35,7% meer werknemers in dienst getreden ten opzichte van het voorgaande jaar: 19 mensen werden aangenomen, waaronder 16, ofwel 84% van deze 19, jonger dan 30 jaar. Dit bevestigt de wens van Garofalo om voldoende ruimte te geven aan jongeren en om de toegevoegde waarde te erkennen die ze aan het bedrijf kunnen brengen.

HET MILIEU

De kwaliteit van de producten van Garofalo is een essentiële prioriteit, die hand in hand gaat met de aandacht voor het milieu. De pastafabriek Garofalo is voortdurend op zoek naar passende maatregelen om haar energieverbruik te verminderen en het gebruik van alternatieve en hernieuwbare energiebronnen te vergroten. In 2020 verbruikte de fabriek 26,684,746 kWh energie, waarvan ongeveer 71% door de eigen warmte-krachtinstallatie werd geproduceerd en 1.1% door het fotovoltaïsche systeem. Na de stijging van de productie in 2020 is het aandeel van de ingekochte elektriciteit gestegen naar 28%, vanaf een aandeel van minder dan 20% in 2019, om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar basisproducten zoals pasta. Als gevolg daarvan werden administratieve procedures gestart om de capaciteit van de zelfopwekking van energie te vergroten en het vorige percentage zelfs te overschrijden, waardoor de warmtekrachtkoppeling maar liefst 90% van de elektriciteitsbehoefte kon dekken. De geplande projecten betreffen de installatie van een nieuwe trigeneration-installatie en de uitbreiding van het fotovoltaïsche park dat alle elektriciteitsbehoeften en een aanzienlijk deel van de thermische energie zal garanderen.
Bovendien is pastafabriek Garofalo zich bewust van het belang van de materialen die voor de verpakking van producten worden gebruikt in een sector als levensmiddelenproductie en heeft ze al bijna 15 jaar geleden gekozen voor gerecycled papier voor secundaire verpakkingen, verkregen uit oud papier van de gescheiden afvalverzameling van de bedrijven en de burgers in de Regio Campanië. Deze materialen zijn onderworpen aan een levenscyclusanalyse (LCA) en gecertificeerd door de Forest Stewardship Council (FSC), een vereniging die hout identificeert uit verantwoord beheerde bossen. In 2020 werd zo een equivalente CO2-uitstoot van 350 ton vermeden.
Voor de primaire verpakkingen viel de keuze echter op plastic, in het perspectief van transparantie zonder compromis, een principe dat Garofalo ondertekent. Plastic is bovendien een perfecte materiaal om de chemische-fysische eigenschappen van pasta en voedselveiligheid te garanderen en te behouden, zodat de consument een product krijgt dat onveranderd is vanaf het moment dat het de fabriek verliet.

Toch blijft het bedrijf verder zoeken naar alternatieve oplossingen, zelfs al is het plastic van Garofalo 100% recyclebaar. We zijn ons namelijk bewust van de invloed van plastic op het milieu. Ondertussen zet de pastafabriek zich in om de weg van de eindverbruiker naar de recycler dankzij een begrijpelijke communicatie van een correcte afvalscheiding te vergemakkelijken.

Garofalo erkent het belang van een verantwoordelijk beheer van afval dat tijdens alle activiteiten wordt geproduceerd en tracht waar mogelijk de recycling van afval te bevorderen om de hoeveelheden op de vuilnisbelt gestorte afval te verminderen. Het grootste deel van het afval is afkomstig van de verpakking (plastic en karton), die bijna helemaal wordt gerecycled.
Pasta genereert geen grote hoeveelheden afval en zelfs verwerkingsresten kunnen worden teruggewonnen, bijvoorbeeld als bijproducten voor zoötechnisch gebruik in de (huis)diervoederketen. In 2020 werd 10.778 ton afval teruggewonnen, tegenover 5.475 ton in 2019. Andere nuttige projecten voor een circulaire economie in dezelfde richting, zijn de rietjes gemaakt van pasta en die Garofalo sinds 2015 produceert voor levering aan bars en restaurants, samen met een doos van gerecycled papier waarin de gebruikte rietjes worden ingezameld. Sinds 2019 werkt Garofalo ook mee aan een revolutionair voedselinnovatieproject, I’mpasta, een soort moedergist gemaakt met durum of glutenvrije tarwe, afkomstig van de restanten van de pastaverwerking, die leven geeft aan verschillende soorten deeg.

“We zijn ons ervan bewust dat wat we tot nu toe hebben gedaan slechts het begin is van een traject van continue ontwikkeling en verbetering: we nemen deze uitdaging aan als een kans, in het besef dat we met onze eenvoudige dagelijkse acties kunnen bijdragen aan het bouwen van een betere toekomst voor de komende generaties”, besluit Menna.

Lees het rapport.

Gerelateerde artikelen

Pasta Garofalo - Garofalo in de bioscoop

Garofalo in de bioscoop

Lees het artikel
Pasta Garofalo - Garofalo stelt zijn zijn eerste duurzaamheidsrapport voor

Garofalo stelt zijn zijn eerste duurzaamheidsrapport voor

Lees het artikel
Pasta Garofalo - Pasta Garofalo brengt Unforketable naar YouTube

Pasta Garofalo brengt Unforketable naar YouTube

Lees het artikel