?>
Pasta Garofalo - Samhälls- och miljöansvar

Samhälls- och miljöansvar

Kvalitet först och främst, men inte bara den gällande våra produkter:
Garofalo värnar särskilt om människornas – företagets själ och hjärta – livskvalitet, samt om miljön.

Samhällsansvar

Pasta Garofalo - Samhällsansvar

Garofalo tror på människornas ofrånkomliga och värdefulla inneboende godhet, den essentiella grunden till företagets verkliga konkurrensfördel och tillväxtpotential.

Denna princip inspirerar Pastificio Garofalo till att aktivt sörja för sina anställdas behov och välbefinnande, med särskild lyhördhet för frågor som mångfald och inkludering, vilket kunde bevittnas i mars 2019, när vårt varumärke figurerade bland de 20 finalisterna i Diversity & Inclusion Brand Award.

Garofalo har dessutom som mål att alla företagets anställda ska känna sig trygga och sedda, precis som i en stor familj. Personalvård är därför en särskild angeläget för oss, som främst tar sig uttryck i hälsoåtgärder såsom vaccinationsplan för alla anställda, samt förebyggande bröstscreening för både anställda och familjemedlemmar.

Miljöansvar

Pasta Garofalo - Miljöansvar

För oss är våra produkters kvalitet en ofrånkomlig prioritering som går hand i hand med värnandet om miljön. Respekten och kärleken till Gragnanotrakten driver oss att ständigt vara i frontlinjen för att minimera vår anläggnings miljöpåverkan.
Av denna anledning har vi valt att investera i solenergi och kraftvärme för att säkerställa produktkvalitet i toppklass och hålla företagets produktionsled under noga uppsikt.

Genom att ha installerat en naturgasdriven trigenerationsanläggning, har vi optimerat energikostnaderna och ansenligt minskat utsläppet av växthusgaser.

För optimal minskning av avfallsproduktion i Gragnano-området, beslutade Garofalo för snart 15 år sedan att använda kartong för emballage, bestående av återvunnet papp från Kampaniens avfallsanläggningar. En åtgärd som bara under 2018 medförde en minskning av koldioxidutsläpp motsvarande 958 ton, utöver en besparing om 56.876 kubikmeter vatten och 3.472 .177 kwh/ton energi.

85,5% av kartongerna för emballage av produkterna i Garofalosortimentet är GreenboxX-kartonger, kännetecknade av wellpapp erhållet genom upparbetningen av källsorteringen från företag och hushåll i Kampanien.

Pastificio Lucio Garofalo S.p.A.
Pastai Street, n. 42 - 80054 Gragnano (NA) Italy
P.IVA 03575661214